Gezamenlijke kennis en passie leidt tot nieuw internationaal geitenadviesbureau Capro BV

Vanaf 1 april is het nieuwe geiten kennis- en adviesbedrijf Capro operationeel. Oprichters Anne-Riet Boerenkamp en Erik Reefhuis hebben met Capro als doel om de internationale melkgeitensector op een hoger plan te brengen met hun jarenlange praktijkervaring en toegepast onderzoek. Hiermee gaat InsoGoat verder in een nieuw jasje, waarmee grotere slagkracht behaald wordt.

Het nieuwe geiten kennis- en adviesbedrijf Capro dat op 1 april operationeel wordt, richt zich op zowel de nationale, als de internationale melkgeitenhouderij. Oprichters en geitenspecialisten Anne-Riet Boerenkampen Erik Reefhuis krijgen veel vraag van geitenhouders uit het buitenland om hun bedrijf verder te ontwikkelen, maar daarvoor was het nodig om hun krachten te bundelen. Reefhuis: “De melkgeitensector groeit snel wereldwijd, maar ieder geitenbedrijf is anders, dat is in Nederland zo en in het buitenland helemaal. Samen hebben wij alle kennis en kunde in huis om hierop in te spelen en melkgeitenhouders van A tot Z te kunnen ondersteunen. Dat betekent van lammetje tot melkgeit en van bedrijfsmanagement tot aan diergezondheid, personeel, voeding en dierregistratie. Het totale plaatje voor de geitenhouder.”

Internationaal netwerk Wat kunnen melkgeitenhouders van Capro verwachten? In de meeste landen is de geitensector klein en hebben geitenhouders te maken met beperkte geitenspecifieke kennis, meestal overgenomen van koeien. Dat is een uitdaging. Reefhuis: "Veel geitenhouders worstelen met de verdere ontwikkeling van hun bedrijf. Nederland is een gidsland op het gebied van geiten en met Capro willen we een internationaal netwerk vormen, waar alle kennis en expertise samenkomt. We willen persoonlijk advies op maat bieden, voor geitenhouders, maar ook voor dierenartsen en (voer)adviseurs."

Advies op maat Hoe werkt dat in de praktijk? Bij Capro kunnen melkgeitenhouders, maar ook voerleveranciers, dierenartsen en andere adviseurs in de sector, kiezen uit verschillende modules. Variërend van een online geitendatabase-app tot een uitgebreid lidmaatschap waarbij de geitenhouder volledig wordt ondersteund. Boerenkamp: " Wij willen een sparringpartner zijn voor geitenhouders, dierenartsen, voederfabrieken en andere adviseurs. Door geitenkennis en praktijkervaring te combineren met data-analyse van melkproductie en diergezondheid ontstaat iets unieks. En zo kunnen we proactief meedenken "

Passie voor geiten
Dat Boerenkamp en Reefhuis op geitengebied een krachtig team vormen moge duidelijk zijn. Reefhuis is al ruim 30 jaar actief in de mengvoerbranche voor melkgevende dieren in Nederland, België en Duitsland. Zijn motto: “Voor mij staat persoonlijk contact met de boer altijd voorop. Met vakkundig advies op maat wil ik ze helpen hun toekomstplannen te verwezenlijken.” In 2018 richtte hij daarom De Mekkerhof op, het eerste geiteninnovatiecentrum van Europa. Met het praktijkgerichte onderzoek zijn al vele nieuwe inzichten en toepassingen opgedaan. Ook Boerenkamp heeft een grote passie voor geiten. Ze werkte tijdens en na haar studie ruim zeven jaar op een groot melkgeitenbedrijf en richtte in 2014 InsoGoat op. Met InsoGoat geeft ze al jarenlang onafhankelijk advies in binnen- en buitenland, verzorgt ze cursussen en trainingen op maat en voert ze onderzoek uit. InsoGoat zal overgaan in Capro, waardoor Capro de beschikking krijgt over deze ervaring en uitgebreid opgebouwd netwerk. Boerenkamp: “Hiermee krijgen we eindelijk een breder fundament en grotere slagkracht, waardoor geitenhouders en periferie optimaler gebruik kunnen gaan maken van onze expertise.”


Passie voor geiten Boerenkamp en Reefhuis zijn zonder meer een krachtige combinatie binnen de melkgeitensector. Reefhuis is al meer dan 30 jaar actief in de mengvoederbranche voor melkgevende dieren in Nederland, België en Duitsland. Zijn motto: "Voor mij staat het persoonlijke contact met de boer altijd voorop. Ik wil boeren helpen hun toekomstplannen te realiseren met gespecialiseerd advies op maat." Daarom richtte hij in 2018 Innovatiecentrum De Mekkerhof op, het eerste geiteninnovatiecentrum van Europa. Er zijn al veel nieuwe inzichten en toepassingen opgedaan met behulp van het praktijkonderzoek dat wordt uitgevoerd.


Met vriendelijke groet, Anne-Riet Boerenkamp en Erik Reefhuis

Twistweg 6

5816 AE Vredepeel, Nederland

info@caprogoat.com

+ 31 6 13 91 54 65

© 2023 Capro b.v.